Rotimürgid ehk rodentitsiidid on mõeldud eelkõige koduhiirte, rändrottide ja kodurottide tõrjeks. Praegusel ajal, kui nendel närilistel on raskendatud toidu ja sooja koha leidmine, tungivad nad eluhoonetesse, keldritesse ja hoidlatesse või poevad taimejuurte lähedusse, kus asuvad kärmelt toitu otsima. Õnneks on praegu suur valik erinevaid rotimürke, mis võimaldavad tõrjuda neid tüütuid närilisi.  

Iga rotimürk sisaldab mõruainet ja toimainet, millest sõltubki rotimürgi efektiivsus. Toimeaine sisaldus mürksöötades on väga väike, kuid samas ülimalt tõhus. Valdavalt sisaldavad tänapäeva mürksöödad kas bromadiolooni, difenaakumi või brodifaakumi, mis takistavad vere hüübimist ja tekitavad sisemisi verejookse. Bromadioloon, difenaakum ja brodifaakum on teise põlvkonna mürgid, millel on viivitatud toimeaeg, ehk mürgi toime avaldub 4-8 päeva jooksul. Pikema perioodi jooksul ei suuda närilised seostada mürksööta mürgistusega ja rottidel ei teki ohutunnet mürksööda suhtes ning tarbivad mürki edasi ka pärast liigikaaslaste suremist. Mõruaine on oluline juhusliku allaneelamise vältimiseks laste ja lemmikloomade poolt.

Bromadioloonil, difenaakumil ja brodifaakumil on palju sarnaseid omadusi, kuid on ka üks tähtis erinevus. Kõikidel eelmainitud toimeainetel on vere hüübimisvastane toime, takistavad K-vitamiini sünteesi ja kõik mõjuvad tõhusalt isegi pärast üht söötmiskorda. Ka annusekogused on sarnased. Nii bromadiolooni, difenaakumi kui ka brodifaakumi korral piisab 100 g söödast rottide tõrjeks, hiirte tõrjeks aga piisab juba 40 g. Oluline erinevus on mürksöötades toimeaine sisaldus. Kõik rotimürgid sisaldavad 0,05 g toimeainet 1 kg sööda kohta, kuid toimeainete kogused, mis põhjustavad nii rottide kui ka hiirte suremust, on erinevad. Difenaakumi korral on vaja 1,8 mg, et avalduks mõju närilistele. Difenaakumi sisaldavad järgmised rotimürgid: Muskil pasta, Detia hiire- ja rotimürk. Bromadioloon, mis on laialdaselt kasutusel rotimürkide toimeainena, mõjutab näriliste suremust annusekogusel 1,1-1,8 mg. Bromadiolooni sisaldavad Gardentop nisu, Rotex-2, Muskil pasta ja Anti-Rats 2. Brodifaakum on kolmest toimeainest kõige tõhusam – 0,22-0,27 mg toimeainest jagub näriliste tõrjeks. Brodifaakum kuulub Brody vahaplokkide, Detia rataste ja vahaplokkide koostisesse.     

Rotimürke võib kasutada näriliste tõrjeks nii sise- kui ka välitingimustes. Mõningaid söödamürke saab kasutada vaid siseruumides, kuna alluvad kergesti ilmastiku mõjule. Granuleeritud ja teravilja baasil olevaid rotimürke saab ka kasutada välitingimustes, kuid juhul, kui sööt pannakse söödamajadesse, mis kaitsevad mürki ilma eest. Siseruumides on võimalik kasutada järgnevaid rotimürke: Anit-Rats 2, Detia hiire- ja rotimürk, Rotex-2 ja Gardentop nisu. Vahaplokid ja -rattad sobivad hästi välja, kuna ei lagune kergesti vihma ja lumega. Nendeks rotimürkideks on näiteks Brody vahaplokid ning Detia rattad ja vahaplokid. Lisaks on rotimürk pastana, näiteks Muskil pasta. Pasta eeliseks on see, et seda saab kasutada nii hoonetes kui ka väljas.

Mürksöötade tõhusust on võimalik soodustada. Kõige tõhusam viis, kuidas suurendada mürgi mõju, on tagada, et hiirtel ja rottidel oleks raskendatud juurdepääs aedviljadele. Kuna rotimürgid takistavad K-vitamiini sünteesi, mille tagajärjel tekivad sisemised verejooksud, K-vitamiini rikkad puu- ja köögiviljad summutavad rotimürkide mõju.   

Rotimürkide väljapanemisel tuleb kindlasti järgida ohutustehnikat, mis seisneb enamasti kaitsekinnaste kandmises ja söödamajade kasutamises. Mürksöötasid ei tohi puutuda paljaste kätega ning käitlemisel tuleb alati kanda sobivaid kaitsekindaid. Kaitsekinnaste kandmine on oluline, kuna rotimürgid põhjustavad ärritust ja mürkide toimeained võivad tungida läbi naha.

Söödamajade kasutamisel on mitu eelist. Söödamajad on lukustatavad, mis on eriti tähtis, et lapsed ja koduloomad ei pääseks ligi mürksöödale. Lisaks kaitsevad söödamajad mürksööta keskkonnatingimuste mõju eest ja rotimürk ei valgu laiali.

Tänapäeval on küllalt rikkalik rotimürkide valik. Iga mürk koosneb toimeainest ja mõruainest. Mürkide tõhusus sõltub toimeainest ja selle kogusest, mis avaldab mõju närilisele.

Horticom soovitab:

Rotimürk Detia segavili 200g

Rotimürk koosneb suhkruga segatud maisist, nisust ja kaerahelvestest. Mürksööt toimib juba väikeste söötmiskoguste puhul peale ühekordset söömist ja on väga ökonoomne. Toimeaine manustamisel surevad närilised sisemiste
verejooksude tagajärjel alarmeerimata teisi liigikaaslasi. Selliselt toimiv peibutussööt on tõhus, kuna närilistel ei teki vastumeelsust sööda suhtes ja see ei tekita neis ohutunnet, mis tavaliselt mõjutab mürgi tõhusust. Toimeaine: difenaakum 0,005%, sulfamiidid 0,02%.

Rotimürk Detia Professional segavili 1000g

Kasutamisvalmis uudset toimeainet ja atraktiivset toitesegu (kaerahelves segatuna maisi, nisu ja suhkruga) sisaldav söötmürk hiirtele ja rottidele, millega soovitatakse välja vahetada vanema põlvkonna toimeainel baseeruvaid mürksöötasid, et vältida resistentsuse teket närilistel. Toimeaine: Difenaakum 0,005%. Vastumürk: K1 vitamiin (saadaval veterinaarapteekides).

Rotimürk Muskil pasta 200g

Tõhus rotimürk pastana. Mürk on pakendatud filterpaberistkotikestesse, millest ei pea mürki eemaldama ja mistõttu on seda väga mugav kasutada! Saab kasutada nii üldiseks näriliste tõrjeks kui ka konkreetselt rottide kõrvaldamiseks niisketes kohtades, ladudes, keldrites, kanalisatsioonis, kraavides, tsiviilehitistes jne. Muskil pasta näriliste tõrjevahend sisaldab repellenti (denatooniumbensoaat), mis
vähendab lastel võimalikku mürgistuse ohtu. Kahe erineva toimeaine kombinatsioon. Toimeained: Bromadioloon 0,025 g/kg, difenaakum 0,025 g/kg

Rotimürk Gardentop Nisu 100g

Kasutusvalmis mürksööt rottide tõrjeks, mis sisaldab 2.põlvkonna toimeainet – bromadiolooni. Toode mõjub tõhusalt isegi pärast üht söömiskorda. Näriline sureb mõne (3-5) päeva pärast ilma, et liigikaaslastel tekiks mürksööda suhtes kahtlus. Mürk sisaldab tasakaalustatud segu närilistele meelepärastest söödaainetest ning inimestel vastikust tekitavast ainest (denatooniumbensoaat), mis vähendab
juhuslikku tarbimise riski inimeste poolt. Sobib rottide tõrjeks nii siseruumides kui ka välistingimustes, nii kodumajapidamistes kui ka muudes hoonetes. Toimeaine: bromadioloon 0,05 g/kg.

 

Rotimürk Rotex-2 100g

Kasutusvalmis näriliste mürksööt nisu kujul mitteprofessionaalsele kasutajale. Sobib tõrjeks nii siseruumides kui ka välistingimustes ainult hoone ümber, nii kodupmajapidamistes kui ka muudes hoonetes. Toimeaine: Bromadioloon 0,05 g/kg.

 Rotimürk Anti-Rats 2 100 g (graanul)

Toode sisaldab närilistele meelepäraseid aroom- ja maitseaineid. Tootele on lisatud mõruainet bitrex, mis muudab selle koduloomadele vastumeelseks. Paigutada rotimürk koos karbiga kohtadesse, kus on märgatud näriliste
liikumist või nende tegutsemise jälgi. Asendada söödud mürksööt uuega kuni näriliste lõpliku hävitamiseni. Hiirele piisab 10 g, rotile 45 g. Närilised surevad sisemise verejooksu tagajärjel mõne päeva jooksul, alarmeerimata oma liigikaaslasi. Toimeained: bromadioloon 0,005%, denatoonium bensoaat 0,001%.

Rotimürk Anti-Rats 2 Professional 500g

Kõiki närilisi hävitav mürksööt, sisaldab närilistele meelepäraseid aroomi- ja maitseaineid. Toimeained: bromadioloon 0,005%, denatoonium bensoaat 0,001%

Rotimürk “342” 200 g (nisu)

Paigutada 0-5 m vahe maaga korraga 50-100 g seinte äärtesse, ehitiste alla ja kohtadesse, kus esineb näriliste väljaheiteid ja hävitustöö jälgi. Mürksööta kasutada valmiskujul ja hoida närilistele kättesaadavana 10 päeva. Ruumides, kus on toiduaineid, on söödamajade kasutamine kohustuslik, mujal soovituslik vältimaks sööda kättesaadavust laste või mitteobjektloomade poolt. Toimeaine: 0,005% bromadioloon.

Rotimürk Brody vahaplokid 100g, 200g, 500g

Maitsestatud parafi neeritud ilmastikukindel rotimürk, valmis kasutamiseks. Hävitab närilised juba esimese söögikorra järel. Söödakohti kontrollida regulaarselt. Vajadusel lisada sööta, kuni närilised on täielikult kadunud. Toimeained: brodifaakum 0,005g/100g, denatoonium bensoaat 0,001g/100g. 

Hiiremürk Detia parafiinist plokk 200g

Detia abrasiivne parafi neeritud plokk on niiskuskindel ja sobib kasutada nii siseruumides kui ka niisketes kohtades, nt. keldrites. Tänu abrasiivsusele närivad närilised neid isegi siis, kui kõht on täis, sest neil on vajadus ja tung hambaid kulutada. Sööt paigutada alusele seina äärde, urgude lähedusse, näriliste
liikumisteedele (kinnitada millegi külge). Mürksööta käidelda kinnastega. Toimeaine brodifaakum.

Hiiremürk Detia parafiinist rattakesed 2 x 25g

Parafiinrattakesed, niiskuskindlad. Toimeaine: 0,005 % brodifaakum.