COMPO
orhidee

COMPO kevadkampaania 2018 reeglid


I MÜÜGIEDENDUSE KAMPAANIA KORRALDAJA JA AEG


1.1. Compo kevadkampaania „Osta 10- euro eest Compo tooteid“ korraldaja on Horticom OÜ, aadress: Loomäe tee 11, Lehmja 75306, Rae vald, Harjumaa, Eesti; info@horticom.ee, edaspidi "Korraldaja".


1.2. Kampaania kestab 05.05.2018 kuni 17.06.2018


1.3. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.


II KAMPAANIA OSAVÕTUREEGLID JA AUHINNAD


2.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes elavad Eesti Vabariigi territooriumil. Isikud, kes pole täielikult teovõimelised (näiteks alaealised isikud), võivad Kampaanias osaleda oma hooldusõigusega vanema või eestkostja nõusolekul, mis kinnitatakse allkirjaga alaealise avalduse vormil.


2.2. Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja töötajad või ametiisikud vastavalt asjassepuutuvatele kirjetele äriregistris, samuti ka ülalnimetatud isikute perekonnaliikmed. Kui tuvastatakse selle punkti rikkumine, siis kaotab osaleja õiguse pretendeerida kampaania auhinnale ning kõik osaleja poolt kampaania raames esitatud nõuded on tühised.


2.3. Kampaanias osaleja peab kampaaniaperioodi jooksul ostma vähemalt 10 (kümne) euro eest ükskõik milliseid Compo tooteid, registreerima oma ostu (Ostukohast antud ostutšeki peal oleva ostuarve numbri) Compo kevadkampaania kodulehel www.horticom.ee/compo või saatma tšeki koos oma kontaktandmetega Horticom OÜ postiaadressile. Ostutšekk või loetav pilt ostutšekist tuleb kuni auhinna väljakuulutamiseni ning üleandmiseni alles hoida.


2.4. Kodulehel kampaaniaankeedi täitmisega kinnitab osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust kampaania reeglitele, oma soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kampaania kõigi reeglitega.


2.5. Loosimises osaleja võib ühe ostutšeki esitada loosimiseks ainult ühe korra internetis registreerimise teel. Sama ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb kampaanias ainult esimesena saabunud registreering.


2.6. Üks osavõtja võib loosimises osaleda piiramatu arv kordi, ostes iga kord vähemalt 10 (kümne) euro eest Compo tooteid ja registreerides oma ostu Compo kevadkampaania kodulehel www.horticom.ee/compo või saatma tšeki koos oma kontaktandmetega Horticom OÜ postiaadressile.


2.7. Kampaania kestel loosib Korraldaja igal nädalal ajavahemikus 11.05-15.06.2018 osalejate vahel välja 50-eurose Horticom OÜ kinkekaardi (kokku läheb loosi 6 kinkekaarti) ning peaauhinna Rakvere Aqva Spa romantikapaketi loosimine toimub 20.06.2018.


Horticom OÜ kinkekaart kehtib kuni 15.07.2018


Romantikapakett kahele sisaldab:


• ööbimist 1 öö uue maja superior toas


• saabudes toas vahuvein ja „üllatusamps“


• rikkalikku buffet-hommikusööki;


• piiramatut vee- ja saunakeskuse, ujula ja jõusaali kasutust;


• hõrgutavat kolmekäigulist õhtusööki paketimenüü alusel restoranis Fiore;


• spaahoolitsusi: Kaks hoolitsust mõlemale: 1 x 60 min paarismassaaž Hilot või Shanghai ja 1 hoolitsus valikust: idamaine saunarituaal Rasulbad 45 minutit või luksuslik piimavann 30 min


Romantikapaketti on võimalik kasutada kuni 20.12.2018. Võitja saab ise valida enda jaoks sobiliku kuupäeva.


Loosimises osalevad kõik Compo kevadkampaania kodulehel registreerunud isikud, kes vastavad punktis 2.1 ja punktis 2.2 loetletud tingimustele. Paketi võitja, kes on teovõimetu (näiteks alaealine) saab Rakvere Aqva Spa romantikapaketti kasutada vaid hooldaja kirjalikul nõusolekul koos hooldajaga või koos täiskasvanud isikuga hooldaja kirjalikul nõusolekul.


2.8. Punktis 2.7 nimetatud auhinna võitjate nimed avaldatakse Compo kevadkampaania kodulehel www.horticom.ee/compo hiljemalt vastavale loosimise päevale järgneva tööpäeva jooksul.


2.9. Pärast loosimist saadetakse võitjale e-kiri või helistatakse. Võitjaga võetakse ühendust korraldaja esindaja poolt andmete täpsustamiseks ja auhindade kättetoimetamise mooduse kokku leppimiseks.


2.10. Punktis 2.7 nimetatud auhinna kätte saamiseks tuleb auhinna võitjal esitada Korraldajale ostutšekk või loetav pilt ostutšekist võitnud ostuarve numbriga.


2.11. Kui kampaania võitja ei ole täitnud kampaania reegleid või kui ta ei ole alles hoidnud Compo toodete ostutšekki, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.


2.12. Kampaanias võidetud auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Juhul, kui võitja ei saa nimetatud ajavahemikus (20.06-20.12.2018) Rakvere Aqva Spa romantikapaketti kasutada, siis talle seda ei asendata ega hüvitata.


2.13. Kampaania auhinna võitja annab loa Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.


2.14. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui see on põhjustatud võitjapoolse kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst.


III LÕPPSÄTTED


3.1. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või teostamisega tuleb saata kirjalikult e-postiaadressile horticom@horticom.ee või punktis 1.1 märgitud aadressile.


3.2. Korraldaja ja kampaanias osalejate õigused ja kohustused on kirjeldatud ainult käesolevates reeglites.


3.3. Kampaanias osalemisega annab osaleja nõusoleku saada edaspidi uudiskirju Horticom OÜ-lt. Uudiskirjast on võimalik loobuda igal ajal.


3.4. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka osaleja poolse loa andmiseks Korraldajale kasutada osaleja kontaktandmeid edaspidiste kampaaniate ja info edastamiseks ilma vastavat kokkulepet sõlmimata. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele jmt.


3.5. Igal osalejal on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja neid kustutada või parandada. Kui osaleja soovib kasutada mõnda selles punktis kirjeldatud võimalust, siis peab ta saatma kirja vastava sooviga aadressil Horticom OÜ, Loomäe tee 11, Lehmja 75306, Rae vald, Harjumaa, Eesti, Eesti märkusega „Compo kampaania“ või e-posti aadressil horticom@horticom.ee, märkusega „Compo kampaania“.


3.6. Korraldaja säilitab õiguse teha muudatusi käesolevates reeglites, kui muudatused ei riku kampaanias osaleja juba omandatud õigusi.


3.7. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.


3.8. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele kampaania kodulehel.


3.9. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.