Lehetäide spray Arox 200ml

Tootekood: 5902341008965
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

29.15 €/l 5.83
-
+

Hind

5.83
-
+
Tooteid laos:10+tk


16.07.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

AROX

Otstarve

Hävitav

Maht

0,2

Kirjeldus

Looduslik vahend lehetäide tõrjeks. Sisalab kaaliumisoola, mis on keskkonnale ohutu, kuid tõrjub lehetäisid. Lehetäide tõhusaks tõrjeks tuleb pritsida lehe mõlemat poolt.

Kasutamine

Kasutamine

Enne kasutamist loksutada tugevalt. Taimi tuleb töödelda nii, et lehed oleksid kaetud vahendiga mõlemalt poolt. Pritsimist korrata 5 -7 päeva tagant või pärast vihmasadu.

использовать

Перед использованием как следует встряхнуть бутылку. Растения обрабатывать так, чтобы листья были покрыты средством с обеих сторон. Опрыскивание повторять каждые 5-7 дней или после дождя.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Spray koosneb küllastumata rasvhapete kaaliumisoolade lahusest.

Состав и действующее вещество

Спрей состоит из раствора калийных солей ненасыщенных жирных кислот.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine rangelt keelatud. Säilib 2 aastat pärast valmistamist.

место хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от еды, питья и корма для животных. Во время работы еда, питье и курение строго запрещены. Сохраняется 2 года после приготовления.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on keskkonnale ohutu.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida udu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega, ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel loputada viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamisel mitte kutsuda esilie oksendamist, vaid pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Первая помощь и меры предосторожности

Избегать вдыхания аэрозоля. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании на кожу сразу промыть большим количеством воды, при сохранении раздражения обратиться к врачу. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды, проконсультироваться с врачом. При проглатывании химиката не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку.