Kasvuhoonekarilane Trialeuroides vaporarium on tihti suureks probleemiks mitmete köögiviljade ja dekoratiivtaimede kasvatusel. Kasvuhoonekarilase tõrjumine on väga tülikas, kuna ta on küllalt vastupidav mitmetele keemilistele tõrjevahenditele ja paljuneb kiiresti.Kasvuhoonekarilasel on kuus eri arengujärku: muna, neli vastsejärku ja valmik. Valmik on valgete tiibade ja kollase kehaga ning umbes 2-3 mm pikk. Valmikujärgus karilased liiguvad taime ülaosas lehtede alaküljel, samasse munetakse ka munad. Kui raputada karilaste poolt asustatud taime, siis nad tõusevad õhku ja peagi pöörduvad tagasi lehe alla. Vastsed on tavaliselt noorte lehtede alaküljel, nukud on vanematel lehtedel. Kasvuhoonekarilased ei talvitu, seetõttu on võimalik neist kergemini vabaneda hoides kasvuhoone talvel vähemalt 3 nädalat täiesti külmana. Karilastel on imemissuised, mille abil nad võtavad taimest toitaineid. Taimemahla imemise tagajärjel tekivad lehtedele kollased laigud. Taimedele teevad suurimat kahju vastsed ja vähem valmikud, seejuures eritavad mõlemad taimepinnale mesinestet (ainevahetusprodukt). Mesineste rikub lillede ning köögivilja kvaliteedi, sest saastunud kohal arenev nõgiseen katab lehed tahmakihiga. Karilased levitavad ka viirushaigusi.

ToodeKirjeldus
En-StripKasvuhoonekarilase 3. ja 4. arengujärgu vastsete tõrjumiseks. Encarsia formosa (parasiitne kiletiivaline). Karbis on 5 kilesse pakitud papplehte. Iga leht koosneb kümnest pappribast. Pappribadel on Enkarsia nukud, kokku koorub 3000 parasiiti. Valmikud: pikkus umbes 0,6mm, pea ja rindmik on mustad, kõht kollane. EN-STRIP_kasvuhoonekarilaste_tõrjeks
Mirical

Macrolophus pygmaeus  (röövlutikas). 100 ml pudel sisaldab 500 valmikut ja neidist (saepuru sees). Valmikud: umbes 6 mm, rohelised, peenikesed, pikad jalad ja tundlad,  meelsamini asuvad taime võrsetel ja vartel. Munad: peaaegu läbipaistvad, lehtedel ja võrsetel. Neidised: kollakasrohelisest roheliseni, lehtede alaküljel. Sööb kõiki kasvuhoonekarilase järkusid, kuid meelsamini mune ja vastseid. Samuti kõlbavad toiduks lehetäi, ripslase ja liblika munad. Muu toidu puudumisel, tulevad valmikud toime ka rakumahla imedes. Macrolophuse populatsioon suureneb kiiremini kasvuhoonekarilasi süües. MIRICAL on hea toode tomatile. ENTOFOOD =lisatoit Macrolophusele kui kasvuhoonekarilasi veel pole. MIRICAL_kasvuhoonekarilaste_tõrjeks

Enermix

Eretmocerus eremicus ja Encarsia formosa (parasiitsed kiletiivalised). Karbis on 10 papplehte. Iga leht koosneb viiest pappribast. Pappribadel on karilase nukud, millest koorub 3000 parasiitset kiletiivalist. Kasvuhoonekarilase (Trialeurodes vaporariorum) ja tubakakarilase (Bemisia  tabaci) 2. kuni 4. arengujärgu vastsete tõrjumine.
Eretmocerus eremicus: Täiskasvanud emased sidrun-kollased, täiskasvanud isased puunikas-kollased, teised arengujärgud arenevad peremeesputuka sees
Encarsia formosa: Täiskasvanud emased musta pea ja rindmikuga, kõht kollane, täiskasvanud isased vaevu nähtavad, teised arengujärgud arenevad peremeesputuka sees.
ENERMIX karilaste tõrjeks