ToodeKirjeldus
Natupol kimalaspesa

Kimalaspesa “töötava” osa moodustab kimalaste liik Bombus Terrestris, kes on ka Eesti looduslikult esinev liik. Natupol kimalaspesa imiteerib üsna täpselt loodusliku pesa arengut. Tomati õies ei leidu mett, mistõttu kimalased vajavad BEEHAPPY suhkrulahust. KOPPERTi NATUPOL kimalaspesades on automaatne ja hooldevaba “toitumisliin”, mis rahuldab kimalaspesade lisatoitumise vajadused kogu pesa kasutamise ajaks. Ühe lennuga külastab kimalane umbes 300-400 õit. Päevas võib kimalane teha isegi kuni kümme lendu. Tomatikasvatuse seisukohast on kõige tähtsam kimalaste võime olla aktiivne ka madalamatel temperatuuridel ( isegi kuni +5∞) ja lühipäeva tingimustes. See on tähtis argument tomatikasvatajatele, kes teevad külvid veebruari esimesel poolel.

Natupol_Kimalaspesa

Natupol põhjalikum infovoldik