Mavrik kahjurite tõrjeks 5ml

Tootekood: 4771315388867
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

606 €/l 3.03
-
+

Hind

3.03
-
+
Tooteid laos:10+tk


25.06.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Insektitsiid

Otstarve

Hävitav

Maht

0,005

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. Mavrikut on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 –05:00). Insektitsiid on kasutamiseks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud. Toodet Mavrik ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil; lähemal kui 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel; lähemal kui 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel ning õuna- ja pirnipuudel.

Kasutamine

Kasutamine

Pritsida esimeste kahjustuste ilmnemisel. Vajadusel võib korrata pritsimist 2-3 nädalase vahega. Maksimaalne pritsimiskordade arv on 2, õunapuudel 4. Kulunormiks on 2-7 ml preparaati lahustada 8-10 l vees ja pritsida 100 m²-le. Maksimaalne pritsimiseks lubatud pindala päevas on 1000 m². Pritsitakse taimede õitsemise ajal, kuid pritsimist tehakse hommikul või õhtul, et kaitsta mesilasi ja teisi tolmeldajaid preparaadi mõju eest. Toodet Mavrik ei tohi kasutada lähemal kui 10m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil; lähemal kui 20m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel; lähemal kui 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel ning õuna- ja pirnipuudel. Õuna- ja pirnipuude pritsimisel tuleb veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest ning kasutada triivi vähendavaid otsikuid. 10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l töölahust/ha). Pritsimiste vaheline intervall on 14 päeva.

использовать

Распылить при появлении первых повреждений. При необходимости повторять распыление с перерывом в 2-3 недели. Максимальное число распылений – 2, на яблонях – 4. Норма расхода – 2-7 мл препарата развести в 8-10 л воды, распылить на 100 м2. Максимальная площадь распыления в сутки – 1000 м2. Опрыскиваются растения в период цветения, утром или вечером, чтобы защитить пчел и других опыляющих насекомых от действия препарата.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaineks on tau-fluvalinaat 240 g/l, lisaks sisaldab 1,2-etaandiooli.

Состав и действующее вещество

Действующее вещество тау-флувалинат 240 г/л, также содержит 1,2-этандиола.

Hoiustamine

Hoiustamine

Vahendit hoida originaalpakendis, avamata, kuivas, temperatuuril 0oC…+30oC ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele
ja loomadele kättesaamatus kohas toidust ja söödast eemal. Tühi taara viia ohtlikesse jäätmetesse. Ennetage pinna- ja põhjavee saastumist preparaatide jääkidega.

место хранения

Средство хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 0… +30 С. Хранить в недоступном для детей и животных месте вдали от еды и корма. Пустую тару отвезти в опасные отходы. Следите, чтобы остатки препарата не попали в грунтовые и поверхностные воды.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida kokkupuudet tootega, kuna ärritab silmi ja nahka. Kokkupuutel nagaha ja silma sattumisel pesta viivitamatult rohke veega. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole.

Первая помощь и меры предосторожности

Избегать контакта с продуктом, который раздражает глаза и кожу. При контакте с кожей и попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды. При проглатывании сразу обратитесь к врачу.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Veeorganismidele mürgine, vältige preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette.

Экологическая безопасность