Neem-Azal-T/S 5ml

Tootekood: 4771315388881
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

854 €/l 4.27
-
+

Hind

4.27
-
+
Tooteid laos:10+tk


24.05.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Insektitsiid

Otstarve

Hävitav

Maht

0,005

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Looduslik vahend, mis koosneb troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud ekstraktist. Tõrje tõhusus sõltub kahjurite arvukusest ja õigest pritsimise ajast. Neem-Azal on ohutu mesilastele ja seda lubatud kasutada mahepõllumajanduses.

Kasutamine

Kasutamine

NeemAzal-T/S-i lisatakse 30 kuni 50 ml 10 liitrile pritsimislahusele. Maksimaalne kulunorm on 0,3 ml NeemAzal-T/S 1m² kohta, v.a. seemikud. Tavaliselt kulub 300 kuni 1000 l pritsimislahust hektarile. Kogu taime tuleb ühtlaselt katta pritsimislahusega, et saavutada vajalik mõju. Kui 8 tunni jooksul pärast pritsimist sajab vihma, tuleb pritsimist korrata.

использовать

30-50 мл NeemAzal-T/S добавляется на 10 л раствора для опрыскивания. Максимальная норма расхода – 0,3 мл NeemAzal-T/S на 1 м2, кроме сеянцев. Обычно уходит 300-1000 л раствора на гектар. Все растение нужно как следует покрыть раствором для опрыскивания для достижения нужного действия. Если в течение 8 часов после опрыскивания пойдет дождь, нужно повторить опрыскивание.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toode sisaldab asadirahtiini A 10,6 g/l ja kleepaineid.

Состав и действующее вещество

Продукт содержит асадирахтин А 10,6 г/л и клейкие вещества.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast. Hoida jahedas ja kuivas. Hoidmistemperatuur on +20°C, kuid madalamad temperatuurid pikendavad säilivusaega. Hoidmine temperatuuril alla 10°C võib põhjustada sademe tekke, +25…+30°C juures sade kaob.

место хранения

Хранить вдали от еды, питья и корма для животных. Хранить в сухом и прохладном месте. Температура хранения +20 С, но низкие температуры продлевают срок хранения. Хранение при температуре ниже 10 С может привести к возникновению осадка, при +25… +30 С осадок пропадает.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on mürgine veeorganismidele ja on pikaajaline mõju vesikeskkonnale. Veeorganismide kaitseks vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida kokkupuudet tootega, kuna ärritab silmi ja nahka. Kokkupuutel nagaha ja silma sattumisel pesta viivitamatult rohke veega. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole.

Первая помощь и меры предосторожности

Избегать контакта с продуктом, который раздражает глаза и кожу. При контакте с кожей и попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды. При проглатывании сразу обратитесь к врачу.