Orhidee väetisepulgad Compo 20tk/lehel

Tootekood: 4008398619787
TitleRangeAllahindlus

Hind

0.22 €/tk 4.44
-
+
Tooteid laos:10+tk


06.06.2023
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Compo

Liik

Väetisepulk

Otstarve

Väetised toataimedele

Sihtgrupp

Väetised orhideedele

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Orhidee väetisepulgad Compo on karbamiidformaldehüüdi sisaldav NPK väetis. Väetisepulgad aktiveerivad kasvu ja soodustavad loomuliku õitevärvuse intensiivistumist ning suureneb vastupanu haigustele. Väetis mõjub 3 kuud, mis loob soodsa kasvukeskkonna. Vajadustekohane varustamine hoiab ära nii üle- kui alaväetamist. Väetisepulki on väga mugav ja lihtne kasutada. Väetisepulgad orhideele Compo sisaldavad kõiki vajalikke põhi- ja mikrotoitaineid, väetades taimi 3 kuu jooksul. Aktiveerivad kasvu ja soodustavad loomuliku õievärvuse intensiivistumist.

Kasutamine

Kasutamine

Optimaalseks väetamiseks lükake väetispulgad orhidee juurestiku lähedusse vastavalt soovitusele. Pulkade arv potis sõltub poti diameetrist. Poti diameeter cm:10/14/ 20 ja vastavalt pulkade arv:2/3/ 5. Novembrist veebruarini vajavad taimed poolt väetisekogusest.

использовать

Для оптимальной подкормки вставьте палочки вблизи корней орхидеи согласно инструкции. Количество палочек в горшке зависит от его диаметра. Если диаметр горшка 10/14/20 см, то количество палочек соответственно 2/3/5. С ноября по февраль требуется только половина дозы.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

NPK (+MgO+S) 8-4-11(+3+7)+ mikroelemendid. Toitainete sisaldus: Üldlämmastik (N) 8%, sellest ammooniumlämmastik 3,7%, karbamiidlämmastik 0,8%, karbamiidformaldehüüd lämmastik 3,5%, millest kuumas vees lahustub 1,1% ja külmas vees 1,4%. Neutraalses ammooniumtsitaadis ja vees lahustuv fosfor (P)4,4% (P2O5: 10%, sellest vees lahustuv 6,8%). Kaalium (K)10,8 % (üldkaalium 13 %), vees lahustuv. magneesiumoksiid (MgO) 3%, sellest vees lahustuv 2%, väävel (S) 7%, vees lahustuv. Boori (B) 0,013%, vask (Cu) 0,048 %, raud(Fe) 0,109 %; mangaan (Mn) 0,112 %, molübdeen(Mo) 0,061%, tsink (Zn) 0,02 %.

Состав и действующее вещество

NPK (+MgO+S) 8-4-11(+3+7)+микроэлементы. Содержание питательных веществ: общий азот (N) 8%, из них азот аммонийный 3,7%, карбамид азотистой кислоты 0,8%, карбамидоформальдегидный азот 3,5%, из которых растворимого в горячей воде 1,1% и растворимого в холодной воде 1,4%. Фосфор, растворимый в нейтральном цитрате аммония и воде (P)4,4% (P2O5: 10%, из которых водорастворимый 6,8%), калий (K)10,8% (общий калий 13%), водорастворимый, оксид магния (MgO) 3%, из которых водорастворимый 2%, сера (S) 7%, водорастворимая, бор (B) 0,013%, медь (Cu) 0,048%, железо(Fe) 0,109%, марганец (Mn) 0,112%, молибден (Mo) 0,061%, цинк (Zn) 0,02%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.