Sääsetõrje Diffusil basic sääsed 100ml

Tootekood: 5000204918366
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

6.07
-
+

Hind

6.07
-
+
Tooteid laos:10+tk


24.05.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Diffusil

Otstarve

Peletav

Sihtgrupp

Puugid, Sääsed

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Diffusil® Basic spray annab tõhusa kaitse sääskede vastu kuni 6 tunniks. Aerosool tavatarbijale kasutamiseks hästi ventileeritavates siseruumides ja väliskeskkonnas. See on ideaalne perekonnale igapäevaseks õues kasutamiseks, samuti reisil olles. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Enne kasutamist loksutada. Hoida aerosoolipurki vertikaalselt nahast 15-20 cm kaugusel nii, et pihusti ava on suunatud kaitstava nahapinna poole. Pihustada ligikaudu ühe sekundi jooksul, kätt ühtlaselt liigutades, katmata nahale keha järgmistes piirkondades: Täiskasvanud: *nägu, kael, käed, küünarvarred ja jalasääred. Lapsed vanusega üle 2 aasta: *nägu, kael ja jalasääred. *Näol kasutamisel: pihustada täiskasvanu käele ja kanda ettevaatlikult täiskasvanu või lapse näole, vältida seejuures silma ja suhu sattumist. Kasutage riski vähendamiseks spetsiaalseid abinõusid: Mitte kasutada alla 2 aasta vanustel lastel. Mitte kasutada alla 12 aasta vanuste laste kätel. Mitte kasutada enam kui kaks korda 24 tunni jooksul ja vältida liigset kasutamist. Mitte kasutada rõivaesemete all. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Pärast naasmist siseruumidesse pesta töödeldud nahka seebi ja veega. Käidelda üksnes väliskeskkonnas või hästi ventileeritavas kohas. Mitte kanda lõikehaavadele ega nahaärritusega kohtadele.
Üksnes välipidiseks kasutamiseks. Mitte kasutada sünteetilistel materjalidel (välja arvatud nailon), mööblil, plastil, vedelkristallidega näidikutel, nahal ega värvitud/lakitud pindadel, sealhulgas autodel või nende läheduses. Ärrituse ilmnemisel kasutamine lõpetada.

использовать

Перед употреблением взболтать! Распылять на расстоянии 15-20 см от кожи. Распылять в течение 1 секунды. При открытой коже: на лицо – распылять на руки взрослого и осторожно наносить на лицо взрослого или ребенка, избегая попадания в глаза и рот.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine on N,N-dietüül-m-toluamiid (CAS 134-62-3) 15% (15g/100g).

Состав и действующее вещество

Действующее вещество – N,N-диэтил =-м-толуамид (CAS 134-62-3) 15% (15 г/100 г).

Hoiustamine

Hoiustamine

Toodet hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Säilitada külmas, kuivas kohas. Kaitsta külmumise eest. Hoida üksnes originaalpakendis. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F. Mitte saastata vooluveekogusid või veekogusid kemikaali ega kasutatud pakendiga. Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. Toode ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Mitte valada jääke kanalisatsiooni. Mitte taaskasutada tühje pakendeid

место хранения

Хранить продукт в недоступном для детей и домашних питомцев месте.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Hoida pudel päikese eest kaitstuna, vältida temperatuuri üle +50 °C. Peale kasutamist mitte läbi torgata ega põletada. Mitte pihustada lahtisele leegile ega hõõguvale materjalile. Tühjad pakendid visata olmeprügi hulka, täidetud pakend käidelda ohtliku jäätmena.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Allaneelamisel: Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Loputada suud veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Hädaabitelefon: 112. Mürgistusteabekeskus: 16662

Первая помощь и меры предосторожности

При проглатывании рвоту не вызывать, сразу обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При постоянных воспалительных явлениях обратиться к окулисту. Перед едой и после использования продукта тщательно мыть руки.