Ulukite peletus Plantskydd 100g

Tootekood: 7331591017089
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

56.2 €/kg 5.62
-
+

Hind

5.62
-
+
Tooteid laos:10+tk


25.06.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Plantskydd

Liik

Uluk

Otstarve

Peletamiseks

Sihtgrupp

Ulukite peletus

Kirjeldus

Kaitsmiseks põtrade, kitsede, hirvede ja jäneste poolt tekitatavate kahjustuste eest metsades, viljapuu- ja iluaedades ning parkides. Peletusvahend on loomi peletava lõhnaga. 100% looduslik toode.

Kasutamine

Kasutamine

Pulber lahustada leiges vees, taimed pritsida või pintseldada kuiva ilmaga sügisel või varakevadel. Kasutada temperatuuril üle 0 C. Kulunorm sõltub taimede liigist. Dekoratiivtaimede korral 1kg toodet kulub 7,5 l veele. Kokku saab pritsida 400-600 (30cm kõrged). Okaspuude puhul on kulunorm 1 kg / 5 l kohta latvade töötlemisel. Pritsida saab 800-1000 taime. Lehtpuude, sealhulgas viljapuud, tuleb valmistada lahus 1 kg/7,5 l vee kohta. Tüvede pritsimise korral valmistada lahus 1 kg/2,8 l vee kohta ning kindlasti on vaja pritsida sügis-talvel. Soovitatav pritsida iga 4 kuu tagant.

использовать

Порошок растворить в теплой воде, растения опрыскать или нанести средство кистью в сухую погоду осенью или ранней весной. Использовать при температуре выше 0оС. Норма расхода зависит от вида растений. Для декоративных растений 1 кг продукта на 7,5 л воды. Всего можно произвести обработку 400-600 (высотой 30 см). Для хвойных норма расхода 1 кг/5 л при обработке лап. Можно произвести обработку 800-1000 растений. Лиственные, в т.ч. плодовые деревья – раствор 1 кг/7,5 л воды. При опрыскивании корней приготовить раствор 1 кг/2,8 л воды, обязательно произвести опрыскивание осенью-зимой. Рекомендуется опрыскивать каждые 4 месяца.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine: verejahu 998g/kg

Состав и действующее вещество

Действующее вещество: кровяная мука 998 г/кг.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida originaalpakendis ja tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas; Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Puhastatud pakendit saab taaskasutada.

место хранения

Хранить в оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте; Продукт не классифицирован как опасный. Очищенную упаковку можно использовать повторно.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Allaneelamisel: erilisi meetmeid ei ole vaja rakendada. Silma sattumisel: loputada koheselt suure hulga veega nii silmi kui laugude aaluseid. Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Kontakt nahaga: pesta nahka vee ja seebiga.

Первая помощь и меры предосторожности

При проглатывании: особых мер не требуется. При попадании в глаза: незамедлительно прополоскать большим количеством воды как глаза, так и под веками. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух. При контакте с кожей: помыть кожу водой с мылом.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Pritsi mitte pesta ega tühjendada veekogude lähedal.

Экологическая безопасность