Universaalne putuka aerosool Biolit Uni 400ml

Tootekood: 5000204918496
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

17.15 €/l 6.86
-
+

Hind

6.86
-
+
Tooteid laos:10+tk


21.06.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Biolit

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Herilased, Kärbsed, Koid, Sääsed

Maht

0,4

keskkonnaohtlik

Tuleohtlik

Kirjeldus

Saab tõrjuda lendavaid putukiad nagu näiteks sääsed, kärbsed, herilased ja koid. Sobib ka roomavate putukate hävitamiseks nagu näiteks prussakad, sipelgad, lutikad, kirbud. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida aerosooli sissehingamist ning kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöördu koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. ristimise ajaks peavad olema kõik toiduained, joogimahutid ja akvaariumid. Tühja pudelit ei tohi põletada ega läbi torgata. Esmaabi: igasuguse ärrituse korral lõpetada toote kasutamist ning pesta nahka rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 min, hoides silmalaugusid avatult.

Первая помощь и меры предосторожности

Избегать вдыхания аэрозоли и попадания химиката на кожу и в глаза. При проглатывании химиката незамедлительно обращайтесь к врачу и покажите ему упаковку или этикетку. Ко времени опрыскивания все пищевые продукты, питьевые контейнеры и аквариумы должны быть закрыты. Пустой флакон не сжигать и не протыкать. Первая помощь: при любом раздражении прекратить использование продукта и промыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды на протяжении не менее 15 минут, держа веки открытыми.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on eriti tuleohtlik, ei tohi pihustada lahtisele leegile ega hõõguvale materjalile ning tuleb hoida eemal süttimisallikast. Preparaat ei tohi sattuda veekogusse, kuna on mürgine veeorganismidele.

Экологическая безопасность

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta otsese päikese eest ja hoidmistemperatuur ei tohi tõusta üle +50 C.

место хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от прямого солнца, температура хранения не должна превышать +50 С.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toode sisaldab 1R-trans-fenotriin 0.125% (0.125g/100g)
Pralletriin 0.10% (0.10g/100g)

Состав и действующее вещество

Продукт содержит дельтаметрин 0,01, пипернилбутоксид 0,05%, тетраметрин 0,25%.

Kasutamine

Kasutamine

Enne kasutamist loksuta. Roomavate putukate tõrjeks tuleb pihustada putukate pesitsuspaikadesse umbes 10 cm kauguselt 5-10 sekundi jooksul. Lendavate putukate tõrjeks ruumis pihustada ühtlaselt 10 sekundit 50 m3 ruumalale ja hoida ruum suletud 20-30 min. Pärast tuulutada korralikult. Preparaati tuleb käidelda hästiventileeritavas kohas

использовать

Перед употреблением взболтать. Для борьбы с ползающими насекомыми нужно распылить средство на гнезда насекомых с расстояния около 10 см в течение 5-10 секунд. Для борьбы с летающими насекомыми распылить в помещении равномерно на протяжении 10 секунд в объеме 50 м3 и держать помещение закрытым 20-30 мин. Затем тщательно проветрить. Использовать препарат в хорошо вентилируемом месте.