Universaalne vetikatevastane vahend 250ml

Tootekood: 4006873402985
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

25.12 €/l 6.2812.56
-
+

Hind

6.2812.56
-
+
Tooteid laos:10+tk


16.04.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Heissner

Liik

Vetikahävitaja

Otstarve

Tiigivee ettevalmistamiseks ja hoolduseks

Maht

0,25

Kirjeldus

Universaalne vetikavastane vahend, mille vedeliku kontsentraat on suurepärase katvusega. Komplektis on kaasas vee pH testimise ribad. Testida vett alati enne, kui kasutada universaalset vetikahävitajat. Tohib kasutada ka tiigis, kus on kalad. Toode minimeerib vetikate edasikasvamist. Uus kasutamine ei tohi toimuda enne 21 päeva möödumist.

Kasutamine

Kasutamine

Testida vett alati enne, kui kasutada universaalset vetikahävitajat. 1 pudel (250ml) on mõeldud 5000 L tiigiveele. 1000 L tiigiveele kasutada 50ml universaalset vetikahävitajat. Lahustada vedelik kastekannus olevas tiigivees. Valada tiigi pinnale. Pärast universaalse vetikahävitaja kasutamist lisada 3-4 päeva pärast veekareduse stabilisaatorit ning algseid baktereid. Universaalne vetikahävitaja tapab tiigivees ka head bakterid.

использовать

Всегда проверять воду до начала использования универсального альгицида. 1 бутылка (250 мл) на 5000 л воды в пруду. На 1000 л воды в пруду использовать 50 мл универсального альгицида. Разбавить жидкость водой из пруда в лейке. Вылить на поверхность пруда. Спустя 3-4 дня после использования универсального альгицида добавить стабилизатор или исходные бактерии. Универсальный альгицид уничтожает в воде пруда также хорошие бактерии.

Hoiustamine

Hoiustamine

Jäätmekäidelge täielikult tühjendatud purk olmeprügi hulgas. Andke pooltühi purk erijäätmete kogumiskohta (ohtlike jäätmete kogumiskohta). Hoida kuivas ja jahedas ning lastele kättesaamatus kohas.

место хранения

Полностью пустую банку можно утилизировать как бытовой мусор. Полупустую банку передайте в пункт сбора особых отходов (в пункт сбора опасных отходов). Хранить в сухом прохладном, не доступном для детей месте.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Peale sissehingamist: hingake värsket õhku, kaebuste korral pöörduge arsti poole. Silma sattudes, loputage avatud laugudega silmi mitu minutit voolava vee all. Allaneelamisel: Kaebuste püsimisel pöörduge arsti poole. Sisaldab raskemetalli – vaske, ei tohi kasutada tiigis, kus on kalad.

Первая помощь и меры предосторожности

После вдыхания: вдохните свежий воздух, при наличии жалоб обратитесь к врачу. При попадании в глаза промойте глаза с открытыми веками в течение нескольких минут под проточной водой. При проглатывании: При сохранении жалоб обратитесь к врачу. Содержит тяжелый металл – медь, нельзя использовать в пруду, где живут рыбы.