Väetis Magneesiumnitraat N 10,5% ( MgO 15,5%) 25kg

TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

2.06 €/kg 51.59
-
+

Hind

51.59
-
+
Tooteid laos:10+tk


24.05.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Kastmisväetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Vees väga hästi lahustuv magneesiumi ja nitraatlämmastikku sisaldav väetis. Magneesiumnitraati kasutatakse taimekasvatuses nii nitraatlämmastiku lihtväetisena kui ka kontsentreeritult ja kiiresti omastatavat magneesiumit sisaldava nitraatlämmastikuna NPK – väetus-programmides. Magneesiummnitraat varustab kasvavat taime nitraatlämmastiku ja veeslahustuva magneesiumiga. Mõlemad toiteelemendid on olulised tegurid taime kasvuks ja kvaliteetse saagi saamiseks. Pulbriline vees lahustuv kristalliline väetis, mida kasutatakse kasvuhoone- ja avamaataimede lehtede kaudu väetamiseks kastmise teel.

Kasutamine

Kasutamine

Magneesiumi vajaduse kohaselt lisada kastmisveele 0,1 … 0,5 g/ 1 l vee kohta või 0,1-0,5kg/1000 l vee kohta. Avamaa kultruuride lehekaudu väetamisel kulub 2–5 g/ha.

использовать

Magneesiumi vajaduse kohaselt lisada kastmisveele 0,1 … 0,5 g/ 1 l vee kohta või 0,1-0,5 кг/1000 l vee kohta. Avamaa kultruuride lehekaudu väetamisel kulub 2–5 g/ha.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis sisaldab 11,0% üldlämmastikku (N), millest 100% nitraatlämmastikku 15,5% ja magneesiumit 9,0%.

Состав и действующее вещество

Удобрение содержит 11,0% общий азот (N), из которых 100% азот нитратный 15,5% и магний 9,0%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.