Väetis Terraflex T NPK 15-8-25+3,5 +me 25kg

TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

4.06 €/kg 101.40
-
+

Hind

101.40
-
+
Toode laost otsas.


Kauba ligikaudne kättesaamisaeg
täpsustub


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Kastmisväetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Veeslahustuv NPK täisväetis kastmis- ja leheväetamiseks. Kaaliumi liiaga täisväetis Terraflex T on ideaalne kastmisväetis viljuvate köögiviljade, marja- ja lillekultuuride pealtväetamiseks kogu kasvuperioodi jooksul. Sobiv väetis nii kasvhoonetes, kiletunnelites, peenardel kui ka marjaaias kastmisväetisena. Väetisel on madal juhtarv ja neutraalne reaktsioon võimaldab väetada efektiivselt kõiki kultuure, olenemata kastmisvee soolsusest.

Kasutamine

Kasutamine

Väetatud mulla- või turbakrundil kasutatakse kastmisväetisena igal kastmiskorral 0,08 – 0,09 %-list (0,8-0,9 kg/1000 l vee kohta) väetislahust. Leheväetamiseks avamaal tuleb teha köögiviljadele ja kartulile 1 – 2%-line (1 kuni 2 kg/100 l) väetislahus (kulunorm 25 – 30 kg/ha). Marjakultuuride korral teha 1%-line väetislahuse (1 kg/100 l) (kulunorm 10-15 kg/ha) .

использовать

Применяется при каждом поливе на удобренной почве или торфяном грунте в концентрации 0,08-0,09% (0,8-0,9 кг на 1000 л воды). Для внекорневой подкормки овощных культур и картофеля в открытом грунте готовится 2%-ый раствор (1-2 кг/100 л) (расход: 25-30 кг/га); для ягодных культур – 1%-ый раствор (1 кг/100 л) (расход: 10-15 кг/га).

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Terraflex T on kloorivaba. Väetis sisaldab üldlämmastikku 15 %, millest on nitraatlämmastikku 10,1% ja ammooniuumlämastikku 4,9%. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 8 %, vees lahustuvat kaaliumit 25 %, vees lahustuvat magneesiumit 2,1%, vees lahustuvat väävlit 3,5%, vees lahustuvat boori 0,025 %, vees lahustuvat vaske 0,004 %, vees lahustuvat rauda 0,07 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,005 %.

Состав и действующее вещество

Удобрение Terraflex T не содержит хлора. Удобрение содержит общий азот 15%, из которых азот нитратный 10,1% и азот аммонийный 4,9%. Также содержит: водорастворимый фосфор 8%, водорастворимый калий 25%, водорастворимый магний 2,1%, водорастворимая сера 3,5%, водорастворимый бор 0,025%, водорастворимая медь 0,004%, водорастворимое железо 0,07%, водорастворимый марганец и молибден 0,005%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.