Väetis Novatec Classic NPK 12-8-16-3MgO +me 25kg

TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

2.76 €/kg 68.95
-
+

Hind

68.95
-
+
Toode laost otsas.


Kauba ligikaudne kättesaamisaeg
täpsustub


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Compo Expert

Liik

Pikatoimelised väetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Originaalne toime põhineb väetises sisalduval ühendil DMPP, mis aeglustab mulda viidud ammooniumlämmastiku üleminekut nitraatlämmastikuks 6 kuni 10 nädala jooksul. Kuigi taimestik omastab põhiliselt nitraatlämmastikku (NO3), võivad nad teatud oludes kasutada taime kasvuks väikeses koguses paralleelselt ka ammooniumlämmastikku (NH4). Taimestik kasutab mulda viidud lämmastikku ühtlasemalt ning ei teki toitainete – lämmastiku defitsiiti. Praktikas on oluline, et taim oleks varustatud piisava lämmastikuga, sest intensiivsema kasvu korral vajatakse antud toitainet rohkem. Novatec väetisega ei teki nitraatide defitsiiti ega üleküllust, mis on tavaliselt omane traditsioonilisi väetisi kasutades. Pikaajaliselt toimiv kõrgekvaliteediline graanulväetis maasika, vaarika ja teiste marjapõõsaste tasakaalustatud väetamiseks.

Kasutamine

Kasutamine

NOVATEC kompleksväetised on väga sobilikud paljude intensiivkultuuride põhiväetamiseks nagu köögiviljad, kartul, marjad, raps jt. Kulunorm 40-120g/m2.

использовать

Комплексные удобрения NOVATEC прекрасно подходят как основное удобрение для многих интенсивных культур: овощные культуры, картофель, ягоды, рапс и т. д. Расход: 40-120 г/м².

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Novatec Classic on kloorivaba. Väetis sisaldab 12 % üldlämmastikku, millest on 7 % ammooniumlämmastikku (NH4-N) ja nitraatlämmastikku (NO3-N) 5 %. Fosforit sisaldab 8 % ja kaaliumit 16 %. Lisaks sisaldab väetis 3 % magneesiumit, 10% väävlit, 0,02 % boori, 0,06 % rauda ja 0,01 % tsinki.

Состав и действующее вещество

Удобрение Novatec Classic не содержит хлора. Удобрение содержит: 12% общий азот, из которых 7% азот аммонийный (NH4-N) и 5% азот нитратный (NO3-N); фосфор 8%, калий 16%, магний 3%, сера 10%, бор 0,02%, железо 0,06%, цинк 0,01%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.